Systemuppdateringar

Här nedan kommer vi löpande presentera de tekniska ändringar och uppdateringar som görs i Agida. Alla uppdateringar har ett ärendenummer (AGDATA-xxx). Referera gärna till detta nummer om du kontaktar oss avseende en uppdatering.

 

2023-09-20

Åtgärda prestanda i resultatlistan (AGDATA-327)
Resultatlistan (/resultat/) har tagit relativt lång tid att ladda in.
Detta har berott på att listan har bestått av alla resultat från dess att Agida skapades.
Nu har vi modifierat listan och som standard visar den de sex senaste månaderna.
Det finns även en knapp längst ner i listan som gör att man kan visa alla, om man så önskar.

Se utdelat cert i hundens resultatlista (AGDATA-167)
På sidorna /mitt-konto/mina-resultat/ och /resultat/(sök hund)/hund-resultat/ har hundens certifikat tidigare inte visats. Detta är nu ändrat så att man ser eventuella certifikat som hunden har fått.

Kunna nå resultatlista via klick från hundens historik (AGDATA-287)
En ny funktion gör att raderna på sidorna /mitt-konto/mina-resultat/ och /resultat/(sök hund)/hund-resultat/ nu är klickbara och leder till loppets resultatsida.

Bugfix (AGDATA-328)
Vid vissa specifika tillfällen kunde sidan /mitt-konto/mina-resultat/ krascha, detta är nu åtgärdat.

Bugfix (AGDATA-330)
Vissa tabeller med resultat och tävlingar visade felaktiga fälttitlar i mobilläge, detta är nu åtgärdat.

--
Om du går in på en sida som nämnts ovan och du, mot förmodan inte ser någon förändring:
Tryck ctrl-shift-R i webbläsaren vilket innebär en s.k. "hård" inläsning av sidan.

 


2023-09-12

Kunna lägga in "Inomhus/Utomhus" på tävlingarna (AGDATA-324)
Nu kan man i tävlingsregistreringen välja det nya valet "Inomhus/Utomhus" som arena typ.
Fältet där man väljer detta hette tidigare "Inomhus / Utomhus" men är nu omdöpt i gränssnittet till "Arenatyp".

  


2023-09-11

Ny funktion på tillbaka-knappar (AGDATA-193) 

När man från Tävlingslistan har valt en post och därefter klickar på "Tillbaka" så har man tidigare hamnat högst upp i listan.
Detta är nu åtgärdat så att man kommer till den posten i listan som man klickade i från.
Samma sak är åtgärdat när det gäller Resultatlistan. Notera dock att den listan f.n. är ganska "tung" så det kan ta ett par sekunder innan du hamnar på korrekt rad eftersom hela listan måste laddas in.

"Tillbaka-knapp" leder ibland till att Agida kraschar (AGDATA-215)
Detta problem är identifiert och det gäller nog inte bara just Tillbaka-knappar utan generellt i Agida.
Orsaken är att när systemet konstruerades så valde utvecklarna att lägga väldigt mycket data som har med navigering etc. att göra i s.k. sessionsvariabler. Problemet med detta är att när en session tar slut så försvinner datat och då kan man få dessa krascher. En session i Agida gäller i c:a 60 minuter. Det innebär att om man inte gör något (är inaktiv) inom den tiden så tar sessionen slut. Gör man något såsom att gå till en annan sida eller liknande så startar sessionen om.
Att bygga om ovan nämnda arkitektur är för närvarande inte tids- eller kostnadsmässigt möjligt så vi har istället skapat en ny "varningsfunktion".
Denna nya funktion varnar dig när c:a 5 minuter återstår till sessionen avslutas. Varningen består av ett transparent lager med en text som lägger sig ovanpå sidan du är inne på. Du får då möjlighet att direkt förlänga sessionen och ändå vara kvar på den sida du är. Om du väljer att inte göra något så kommer du efter de 5 minuterna att vidarebefordras till startsidan.

 


2023-09-06

Uppdatering, Påminnelse om mätning, AGDATA-304, se 2023-09-01
Fredagens uppdatering innehöll en liten bug avseende hundens födelsedatum. 
Detta är nu korrigerat och påminnelsen bör nu fungera som det var tänkt.


2023-09-01

Påminnelse om mätning, AGDATA-304
Ny funktion för påminnelse till ägaren av en icke slutmätt hund, 2 månader innan hunden blir två år.
Även en funktion för påminnelse för icke slutmätta hundar som är anmälda till tävling.
Påmninnelserna visas på första sidan i inloggat läge.

Notering om ort och arenatyp i tävlingsöversikten, AGDATA-316 & AGDATA-320
I tabellen med tävlingar på tävlingssidan och på startsidan visas nu Ort/Plats och Arenatyp i en särskild kolumn.

Bugfix, AGDATA-322
På den engelska sidan gick det inte att radera starter från varukorgen. Problemet är nu löst.

 


2023-06-07

Meter per sekund på resultatlista och på Mina resultat, AGDATA-312

Förbättrad koppling till SVEAs betalväxel, AGDATA-314
Systemet har infört en "Pending" status. Dvs. alla betalningar får status Pending mellan det att användaren har fått en bekräftelse via Svea och tills betalningen har hanterats klart i Agida (Paid). Så fort betalningen har fått status Pending så visas de inte längre i varukorgen.

Uppdaterat kvitto, AGDATA-318
Kvittot som visas under  "Mitt konto - Mina betalningar" har justerats så att det tydligare reflekterar betalstatus. Betalmetod visas nu på kvittot.

  


2023-05-10

Fler betalalternativ AGDATA-171 

Idag har vi implementerat en ny betallösning som gör det möjlighet att förutom med kort även betala med Swish.

Kunna hämta mätintyg AGDATA-308
Alla som har ett konto på agilitydata.se med en hund som har genomgått en mätning kan nu hämta mätintyget i PDF-format. Se "Mina hundar - Hundkortet" 

Systemuppdateringsinformation på Agilitydata.se AGDATA-313
Skapat denna sida som alltså är tänkt att löpande visa tekniska förändringar m.m. på agilitydata.se

 


 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?