Systemuppdateringar

Här nedan kommer vi löpande presentera de tekniska ändringar och uppdateringar som görs i Agida. Alla uppdateringar har ett ärendenummer (AGDATA-xxx). Referera gärna till detta nummer om du kontaktar oss avseende en uppdatering.

Om du går in på en sida som nämnts nedan och du, mot förmodan inte ser någon förändring:
Tryck ctrl-shift-R i webbläsaren vilket innebär en s.k. "hård" inläsning av sidan.

 


2023-11-21 

Buggfix: Blockera möjlighet att anmäla hund som inte har fyllt 18 månader (AGDATA-334) 
I samband med denna punkt (se 2023-11-10) så dök en bugg upp som gjorde det omöjligt att anmäla hundar yngre än 18 månade även på inofficiella tävlingar. Detta är nu åtgärdat.

 


2023-11-17

Kunna ta bort förare (AGDATA-306)
Systemet har tidigare inte haft någon funktion för att ta bort förare från användarnas konto.
Denna funktion är nu tillagd i och med denna uppdatering.
Logga in -> Mitt konto -> Mina förare -> redigera vald förare

Buggfix vid loggning av fel (AGDATA-346)
Vid vissa tillfällen uppstod problem när fel skulle loggas, detta är nu åtgärdat.

 


2023-11-10

Blockera möjlighet att anmäla hund som inte har fyllt 18 månader (AGDATA-334)
Systemet har tidigare tillåtit att man av misstag anmäler hundar under 18 månader till officiella tävlingar.
Denna möjlighet har nu blockerats.

 


2023-11-08

Kunna skriva ut sina meriter till en PDF (AGDATA-302)
Under Mina Resultat har det nu tillkommit så att man kan filtrera resultatlistan på även på "Felfria", "Pinne" och "I mål".
Vidare så finns nu en knapp som låter dig exportera det du ser i listan, efter eventuella filtreringar, till en PDF.
I samband med denna funktionsändring rättades även några buggar, bl.a. kunde det uppstå fel efter att man hade valt ett visst år.

Bugg i tävlingsgränssnittet.
Det gick inte att använda "Return-knappen" när dialogen "Diska?" visades (AGDATA-333)
Denna bugg är nu åtgärdad.

Felaktig sortering i administrativ lista över rapporterade tävlingar (AGDATA-344)
Listan sorteras nu enligt administratörernas önskemål.

Kunna selektera på "År" under "Resultat - Sök hund - Sökresultatet" (AGDATA-331)
Listan är nu modifierad med ny funktionalitet.
Standard när man inte har valt något år blir årets år (nu 2023).
Man kan selektera på ett specifikt år och även välja “Alla datum”.
Det sistnämnda innebär alltså samma lista som innan denna funktionsändring.

 


2023-11-01

Kunna se om arrangör lagt in inbjudan på sin ansökta tävling (AGDATA-341)
En funktion som förenklar för admin genom att man direkt i tävlingslistan kan se om en inbjudan är skapad till resp. tävling.

Lista vouchers (AGDATA-264)
En funktion som gör att admin kan dra ut en rapport för specifik period över utfärdade vouchers.
Funktionen förenklar för administratörer och ekonomiansvariga.


2023-10-25

Felaktig information om domare / tävlingsledare (AGDTA-335)
Om man hoppade mellan "Mina resultat" och tävlingens resultatlista visades alltid samma domare och tävlingsledare.
Detta är nu åtgärdat i och med denna punkt och korrekt information visas alltid.

Bugg vid mätning av hundar (AGDATA-338)
Det fanns en bugg som gjorde att domare av misstag kunde ange datum i framtiden vid mätning, detta är nu ändrat.

Stöd för skyddad identitet (AGDATA-332)
Funktion som ger administratören möjlighet att markera förare med skyddad identitet.


2023-10-09 

Tävling går att stänga för tidigt (AGDATA-284)
Tävlingsarrangörer har av misstag kunnat stänga tävlingar för anmälan innan tiden för senaste anmälan.
Detta fel har uppstått p.g.a. en kombination av felprogremmering och användandet av felaktiga tidsdata.
Nu är detta åtgärdat så om sistan anmälningsdag är t.ex. 2023-10-10 så kan man inte stänga tävlingen för anmälan förrän kl. har passerat midnatt till 2023-10-11.

Förhindra radering av sista ekipage i ett Team (AGDATA 325)
Tidigare har problem uppstått när man av misstag har raderat det sista ekipaget i ett Team i team-hanteringen.
Detta är nu åtgärdat och användaren får en återkoppling på skärmen om att radering av sista ekipage inte är möjlig.

 


2023-09-20

Åtgärda prestanda i resultatlistan (AGDATA-327)
Resultatlistan (/resultat/) har tagit relativt lång tid att ladda in.
Detta har berott på att listan har bestått av alla resultat från dess att Agida skapades.
Nu har vi modifierat listan och som standard visar den de sex senaste månaderna.
Det finns även en knapp längst ner i listan som gör att man kan visa alla, om man så önskar.

Se utdelat cert i hundens resultatlista (AGDATA-167)
På sidorna /mitt-konto/mina-resultat/ och /resultat/(sök hund)/hund-resultat/ har hundens certifikat tidigare inte visats. Detta är nu ändrat så att man ser eventuella certifikat som hunden har fått.

Kunna nå resultatlista via klick från hundens historik (AGDATA-287)
En ny funktion gör att raderna på sidorna /mitt-konto/mina-resultat/ och /resultat/(sök hund)/hund-resultat/ nu är klickbara och leder till loppets resultatsida.

Bugfix (AGDATA-328)
Vid vissa specifika tillfällen kunde sidan /mitt-konto/mina-resultat/ krascha, detta är nu åtgärdat.

Bugfix (AGDATA-330)
Vissa tabeller med resultat och tävlingar visade felaktiga fälttitlar i mobilläge, detta är nu åtgärdat.

 


2023-09-12

Kunna lägga in "Inomhus/Utomhus" på tävlingarna (AGDATA-324)
Nu kan man i tävlingsregistreringen välja det nya valet "Inomhus/Utomhus" som arena typ.
Fältet där man väljer detta hette tidigare "Inomhus / Utomhus" men är nu omdöpt i gränssnittet till "Arenatyp".

  


2023-09-11

Ny funktion på tillbaka-knappar (AGDATA-193) 
När man från Tävlingslistan har valt en post och därefter klickar på "Tillbaka" så har man tidigare hamnat högst upp i listan.

Detta är nu åtgärdat så att man kommer till den posten i listan som man klickade i från.
Samma sak är åtgärdat när det gäller Resultatlistan. Notera dock att den listan f.n. är ganska "tung" så det kan ta ett par sekunder innan du hamnar på korrekt rad eftersom hela listan måste laddas in.

"Tillbaka-knapp" leder ibland till att Agida kraschar (AGDATA-215)
Detta problem är identifiert och det gäller nog inte bara just Tillbaka-knappar utan generellt i Agida.
Orsaken är att när systemet konstruerades så valde utvecklarna att lägga väldigt mycket data som har med navigering etc. att göra i s.k. sessionsvariabler. Problemet med detta är att när en session tar slut så försvinner datat och då kan man få dessa krascher. En session i Agida gäller i c:a 60 minuter. Det innebär att om man inte gör något (är inaktiv) inom den tiden så tar sessionen slut. Gör man något såsom att gå till en annan sida eller liknande så startar sessionen om.
Att bygga om ovan nämnda arkitektur är för närvarande inte tids- eller kostnadsmässigt möjligt så vi har istället skapat en ny "varningsfunktion".
Denna nya funktion varnar dig när c:a 5 minuter återstår till sessionen avslutas. Varningen består av ett transparent lager med en text som lägger sig ovanpå sidan du är inne på. Du får då möjlighet att direkt förlänga sessionen och ändå vara kvar på den sida du är. Om du väljer att inte göra något så kommer du efter de 5 minuterna att vidarebefordras till startsidan.

 


2023-09-06

Uppdatering, Påminnelse om mätning (AGDATA-304, se 2023-09-01)
Fredagens uppdatering innehöll en liten bug avseende hundens födelsedatum. 
Detta är nu korrigerat och påminnelsen bör nu fungera som det var tänkt.


2023-09-01

Påminnelse om mätning (AGDATA-304)
Ny funktion för påminnelse till ägaren av en icke slutmätt hund, 2 månader innan hunden blir två år.
Även en funktion för påminnelse för icke slutmätta hundar som är anmälda till tävling.
Påmninnelserna visas på första sidan i inloggat läge.

Notering om ort och arenatyp i tävlingsöversikten (AGDATA-316 & AGDATA-320)
I tabellen med tävlingar på tävlingssidan och på startsidan visas nu Ort/Plats och Arenatyp i en särskild kolumn.

Bugfix (AGDATA-322)
På den engelska sidan gick det inte att radera starter från varukorgen. Problemet är nu löst.

 


2023-06-07

Meter per sekund på resultatlista och på Mina resultat (AGDATA-312)

Förbättrad koppling till SVEAs betalväxel (AGDATA-314)
Systemet har infört en "Pending" status. Dvs. alla betalningar får status Pending mellan det att användaren har fått en bekräftelse via Svea och tills betalningen har hanterats klart i Agida (Paid). Så fort betalningen har fått status Pending så visas de inte längre i varukorgen.

Uppdaterat kvitto (AGDATA-318)
Kvittot som visas under  "Mitt konto - Mina betalningar" har justerats så att det tydligare reflekterar betalstatus. Betalmetod visas nu på kvittot.

  


2023-05-10

Fler betalalternativ (AGDATA-171)

Idag har vi implementerat en ny betallösning som gör det möjlighet att förutom med kort även betala med Swish.

Kunna hämta mätintyg (AGDATA-308)
Alla som har ett konto på agilitydata.se med en hund som har genomgått en mätning kan nu hämta mätintyget i PDF-format. Se "Mina hundar - Hundkortet" 

Systemuppdateringsinformation på Agilitydata.se (AGDATA-313)
Skapat denna sida som alltså är tänkt att löpande visa tekniska förändringar m.m. på agilitydata.se

 


2023-02-22

Korrigera felaktig hantering av uppladdade bilder (AGDATA-279)
Bilder på hundar som tävlande har lagt in har ej fungerat om man inte gjort bilden i en viss mindre storlek. Systemet har försökt förminska dessa bilder men funktionen var fel-skriven. Detta har lett till att bilderna ej visas på sajten. Problemet är nu löst och användarna kan nu ladda upp bilder.


 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?