Systemuppdateringar

Här nedan kommer vi löpande presentera de tekniska ändringar och uppdateringar som görs i Agida. Alla uppdateringar har ett ärendenummer (AGDATA-xxx). Referera gärna till detta nummer om du kontaktar oss avseende en uppdatering.

Om du går in på en sida som nämnts nedan och du, mot förmodan inte ser någon förändring:
Tryck ctrl-shift-R i webbläsaren vilket innebär en s.k. "hård" inläsning av sidan.

 

   


2024-06-07

Maximera antalet ekipage som visas i startlistan (AGDATA-373)
Nu visas så många ekipage som möjligt i startlistan för tävlingsledningen under tävlingsmomentet.
Se även AGDATA-172, 189, 351 från uppdateringen den 2024-06-05.


2024-06-05

Kunna se placering och pinne i laglopp under Resultat (AGDATA-364)
Detta är åtgärdat så att pinne och placering även visas avseende laglopp under  /Resultat/Sök hund

Strykning (AGDATA-369)
Problemet har varit att en tävlingsledare har kunnat skriva ut startlistor och därefter ändrat i tävlingsordningen.
Detta har gjort att startlistor har kunnat finnas i olika "versioner".
Nu är det ändrat så att man inte kan skriva ut startlistor förrän de har publicerats och därmed bör problemet var löst.

Kunna få ut tävlingslistan i Excel-format (AGDATA-343)
Tävlingslistan har tidigare bara varit möjlig att exportera i PDF-format.
Detta är nu kompletterat med en export även i Excel-format (.csv).

På Agidas startsida kunna se alla dagens tävlingar inte enbart fem stycken (AGDATA-371)
Vissa dagar så pågår mer än fem tävlingar och då har vissa tävlingar "fallit bort".
Detta är nu ändrat så att alla dagens tävlingar alltid syns på startsidan.

Rubriker på lopp vid lottning (AGDATA-370)
När en tävlingsledare går in på sidor med lopp så har det tidigare inte funnits någon rubrik så man har behövt komma ihåg var man klickar.
Detta är nu åtgärdat så att det alltis tår vilken dag, klass, etc. som man är inne på.

Göra startlistan separat scrollbar, utan att övre delen med ”nuvarande ekipage” försvinner (AGDATA-172, 189, 351)
Detta gäller för tävlingsledningen när tävlingen körs live.
Det har funnits flera problem med hur det har fungerat i gränssnittet.
Förhoppningsvis gör denna uppdatering att en hel del av dessa problem har byggts bort.
Kvarstår att lösa är att maximera antalet ekipage som visas i listan med alla ekipage. 
Förhoppningen är att nästa uppdatering kommer att lösa även detta.

 


2024-05-14

Ändring SM-reglerna (AGDATA-358)
Ändra till att man ska ha 10 pinnar totalt för att kvalificera sig till SM.
5 i hopp och 5 i agility. Detta innebär ändring av SM-kvallistan i Agida.
Denna ändring är implementerad för kval till SM 2025, dvs. börjar gälla fr.o.m. 2024-05-16.

 


2024-04-24

Hjälplista inför lottning (AGDATA-323)
En lista som tävlingsledarna finner under "Hantera starter".
Listan visar deltagare som "Har mer än en hund i samma lopp", "Har hundar i olika klass/svårighetsgrad", "Tävlar för egna klubben".

Domarkod obligatorisk uppgift (AGDATA-365)
Tidigare har admin kunnat registrera domare utan att ange SKK domarkod, detta är nu ändrat så att uppgiften är obligatorisk.

Problem i gränssnittet "Referenstid måste sättas" (AGDATA-350)
När man får upp skylten under pågående tävling att “referenstid måste sättas” så kan man inte trycka Enter utan måste klicka med mus på OK.

Detta är nu ändrat så att man även kan använda Enter/Return.

Hundens Födelsedatum och Regnr ska visas på varningslistan (AGDATA-363)
På den varningslista som skapades i februari (AGDATA-281) ska även hundens födelsedatum och registreringsnummer framgå.
Detta är nu åtgärdat.

Skapa admin vy för förare (AGDATA-340)
Admin har nu fått en ny funktion för uppdatering och framförallt flytt av förare från ett användarkonto till ett annat.

Dölj "utländska" ekipage från varningslistan (AGDATA-368)
På den varningslista som skapades i februari (AGDATA-281) ska inte utländska ekipage inkluderas.
Detta är nu åtgärdat.

 


2024-02-27

Buggfix AGDATA-336
Den nya funktionen för uppldaddning av banskisser, AGDATA-336 (se 2024-02-21), visar en lista med alla lopp för domaren.
I listan saknades A/B/C efter klassnamnamnen.  
Detta är nu åtgärdat.

 


2024-02-22

Buggfix AGDATA-281 
Den nya funktionen avseende AGDATA-281 (se 2024-02-21) gjorde att hundar som var mätta korrekt
och också hade en ommätning, felaktigt visades på varningslistan.
Denna bugg är nu åtgärdad.

 


2024-02-21

Kunna se meter/sekund när man söker på en hund och ser dess resultat (AGDATA-361) 
Meter per sekund visades inte när man gick via "Resultat - Sök hund", nu åtgärdat.

Ett anteckningsfält på tävlings-sidan för arrangören att notera förändringar/uppdateringar (AGDATA-349)
Fältet "Om tävlingen" på detaljsidan för tävlingen som arrangören kan redigera har tidigare endast visats "internt" för arrangörer och admin. Detta fält kommer nu att användas publikt. Det medger att sätt för arrangören att kommunicera uppdateringar om förändringar på tävlingen som kommer efter att inbjudan lagts ut. Om det finns information i fältet "Om tävlingen" så kommer det visas publikt som en info-ikon i listan med tävlingar. Om man för musen över så visas informationen som en  s.k. "tooltip". På tävlingen detaljsida så skrivs informationen med rubriken "Om tävlingen" under fältet "Arenatyp".

Domare ska själva kunna lägga in sina banritningar på tävlingar (AGDATA-336)
I domarens admin vy så finns nu ett nytt val under "Domare - Mätning" som heter "Dömningar".
Här ser domaren en lista som visar "Kommande dömningar" och "Genomförda dömningar". Listan visar som standard "dömningar" ett år tillbaka i tiden men kan selekteras via en drop-down för att visa fr.om. valfritt år.
Om domaren klickar in på en tävling i listan så ges möjlighet att ladda upp en banskiss till ett eller flera lopp där hen står som bankonstruktör.

Tydliggöra för tävlingsledare om en hund inte har genomgått mätning enligt reglementet (AGDATA-281)
Tävlingsledare kan nu se direkt på tävlingslistan om det finns hundar anmälda om inte har genomgått mätning på korrekt sätt.
I listan visas en röd varningstriangel om det finns en eller flera sådana hundar. Vid klick på triangeln visas en lista med de hundar problemet gäller. Listan innehåller information om vilken tävlingsdag och hur många lopp hunden startar i samt även information, förarens namn, mobil och e-postadress. I listan skrivs naturligtvis även vad som är problemet med hunden/mätningen:
1 = 'För ung!', dvs < 18 månader, 2 = 'Mätning saknas!', 3 = 'Annan storlek!' eller 4 = 'Inte slutmätt'.

Kunna sortera på domare i domarrapporten (AGDATA-353)
För tävlingsledare har domarrapoorten tidigare inte visat sammanställningen grupperad på domare. Detta är nu åtgärdat.

Lista tillgodohavande för arrangörer och tävlande (AGDATA-357)
En avstämningslista för Agida admin som tidigare var svår att använda vid avstämning p.g.a. "felaktigt" sätt att selektera datum.
Detta är nu åtgärdat.

  


2023-12-20 

Omöjligt att klicka "tillbaka" om man gått via "Resultat - Sök hund - Specifik hund" (AGDATA-352) 
Detta problem är nu åtgärdat så att man kan ta sig tillbaka.

Resultat visas ej på vissa listor efter besök på Mina resultat (AGDATA-355)
Detta problem är nu åtgärdat och resultaten visas som de skall.

Registrera examinationsdatum för Tävlingsledare och Domare (AGDATA-205)
Möjlighet för admin att lägga in examinationsdatum på tävlingsledare och domare.

Mina resultat saknar alternativet "Alla datum" (AGDATA-354)
Man kan nu välja "Alla datum" i datum-menyn för att se samtliga resultat.

 


2023-11-21 

Buggfix: Blockera möjlighet att anmäla hund som inte har fyllt 18 månader (AGDATA-334) 
I samband med denna punkt (se 2023-11-10) så dök en bugg upp som gjorde det omöjligt att anmäla hundar yngre än 18 månade även på inofficiella tävlingar. Detta är nu åtgärdat.

 


2023-11-17

Kunna ta bort förare (AGDATA-306)
Systemet har tidigare inte haft någon funktion för att ta bort förare från användarnas konto.
Denna funktion är nu tillagd i och med denna uppdatering.
Logga in -> Mitt konto -> Mina förare -> redigera vald förare

Buggfix vid loggning av fel (AGDATA-346)
Vid vissa tillfällen uppstod problem när fel skulle loggas, detta är nu åtgärdat.

 


2023-11-10

Blockera möjlighet att anmäla hund som inte har fyllt 18 månader (AGDATA-334)
Systemet har tidigare tillåtit att man av misstag anmäler hundar under 18 månader till officiella tävlingar.
Denna möjlighet har nu blockerats.

 


2023-11-08

Kunna skriva ut sina meriter till en PDF (AGDATA-302)
Under Mina Resultat har det nu tillkommit så att man kan filtrera resultatlistan på även på "Felfria", "Pinne" och "I mål".
Vidare så finns nu en knapp som låter dig exportera det du ser i listan, efter eventuella filtreringar, till en PDF.
I samband med denna funktionsändring rättades även några buggar, bl.a. kunde det uppstå fel efter att man hade valt ett visst år.

Bugg i tävlingsgränssnittet.
Det gick inte att använda "Return-knappen" när dialogen "Diska?" visades (AGDATA-333)
Denna bugg är nu åtgärdad.

Felaktig sortering i administrativ lista över rapporterade tävlingar (AGDATA-344)
Listan sorteras nu enligt administratörernas önskemål.

Kunna selektera på "År" under "Resultat - Sök hund - Sökresultatet" (AGDATA-331)
Listan är nu modifierad med ny funktionalitet.
Standard när man inte har valt något år blir årets år (nu 2023).
Man kan selektera på ett specifikt år och även välja “Alla datum”.
Det sistnämnda innebär alltså samma lista som innan denna funktionsändring.

 


2023-11-01

Kunna se om arrangör lagt in inbjudan på sin ansökta tävling (AGDATA-341)
En funktion som förenklar för admin genom att man direkt i tävlingslistan kan se om en inbjudan är skapad till resp. tävling.

Lista vouchers (AGDATA-264)
En funktion som gör att admin kan dra ut en rapport för specifik period över utfärdade vouchers.
Funktionen förenklar för administratörer och ekonomiansvariga.


2023-10-25

Felaktig information om domare / tävlingsledare (AGDTA-335)
Om man hoppade mellan "Mina resultat" och tävlingens resultatlista visades alltid samma domare och tävlingsledare.
Detta är nu åtgärdat i och med denna punkt och korrekt information visas alltid.

Bugg vid mätning av hundar (AGDATA-338)
Det fanns en bugg som gjorde att domare av misstag kunde ange datum i framtiden vid mätning, detta är nu ändrat.

Stöd för skyddad identitet (AGDATA-332)
Funktion som ger administratören möjlighet att markera förare med skyddad identitet.


2023-10-09 

Tävling går att stänga för tidigt (AGDATA-284)
Tävlingsarrangörer har av misstag kunnat stänga tävlingar för anmälan innan tiden för senaste anmälan.
Detta fel har uppstått p.g.a. en kombination av felprogremmering och användandet av felaktiga tidsdata.
Nu är detta åtgärdat så om sistan anmälningsdag är t.ex. 2023-10-10 så kan man inte stänga tävlingen för anmälan förrän kl. har passerat midnatt till 2023-10-11.

Förhindra radering av sista ekipage i ett Team (AGDATA 325)
Tidigare har problem uppstått när man av misstag har raderat det sista ekipaget i ett Team i team-hanteringen.
Detta är nu åtgärdat och användaren får en återkoppling på skärmen om att radering av sista ekipage inte är möjlig.

 


2023-09-20

Åtgärda prestanda i resultatlistan (AGDATA-327)
Resultatlistan (/resultat/) har tagit relativt lång tid att ladda in.
Detta har berott på att listan har bestått av alla resultat från dess att Agida skapades.
Nu har vi modifierat listan och som standard visar den de sex senaste månaderna.
Det finns även en knapp längst ner i listan som gör att man kan visa alla, om man så önskar.

Se utdelat cert i hundens resultatlista (AGDATA-167)
På sidorna /mitt-konto/mina-resultat/ och /resultat/(sök hund)/hund-resultat/ har hundens certifikat tidigare inte visats. Detta är nu ändrat så att man ser eventuella certifikat som hunden har fått.

Kunna nå resultatlista via klick från hundens historik (AGDATA-287)
En ny funktion gör att raderna på sidorna /mitt-konto/mina-resultat/ och /resultat/(sök hund)/hund-resultat/ nu är klickbara och leder till loppets resultatsida.

Bugfix (AGDATA-328)
Vid vissa specifika tillfällen kunde sidan /mitt-konto/mina-resultat/ krascha, detta är nu åtgärdat.

Bugfix (AGDATA-330)
Vissa tabeller med resultat och tävlingar visade felaktiga fälttitlar i mobilläge, detta är nu åtgärdat.

 


2023-09-12

Kunna lägga in "Inomhus/Utomhus" på tävlingarna (AGDATA-324)
Nu kan man i tävlingsregistreringen välja det nya valet "Inomhus/Utomhus" som arena typ.
Fältet där man väljer detta hette tidigare "Inomhus / Utomhus" men är nu omdöpt i gränssnittet till "Arenatyp".

  


2023-09-11

Ny funktion på tillbaka-knappar (AGDATA-193) 
När man från Tävlingslistan har valt en post och därefter klickar på "Tillbaka" så har man tidigare hamnat högst upp i listan.

Detta är nu åtgärdat så att man kommer till den posten i listan som man klickade i från.
Samma sak är åtgärdat när det gäller Resultatlistan. Notera dock att den listan f.n. är ganska "tung" så det kan ta ett par sekunder innan du hamnar på korrekt rad eftersom hela listan måste laddas in.

"Tillbaka-knapp" leder ibland till att Agida kraschar (AGDATA-215)
Detta problem är identifiert och det gäller nog inte bara just Tillbaka-knappar utan generellt i Agida.
Orsaken är att när systemet konstruerades så valde utvecklarna att lägga väldigt mycket data som har med navigering etc. att göra i s.k. sessionsvariabler. Problemet med detta är att när en session tar slut så försvinner datat och då kan man få dessa krascher. En session i Agida gäller i c:a 60 minuter. Det innebär att om man inte gör något (är inaktiv) inom den tiden så tar sessionen slut. Gör man något såsom att gå till en annan sida eller liknande så startar sessionen om.
Att bygga om ovan nämnda arkitektur är för närvarande inte tids- eller kostnadsmässigt möjligt så vi har istället skapat en ny "varningsfunktion".
Denna nya funktion varnar dig när c:a 5 minuter återstår till sessionen avslutas. Varningen består av ett transparent lager med en text som lägger sig ovanpå sidan du är inne på. Du får då möjlighet att direkt förlänga sessionen och ändå vara kvar på den sida du är. Om du väljer att inte göra något så kommer du efter de 5 minuterna att vidarebefordras till startsidan.

 


2023-09-06

Uppdatering, Påminnelse om mätning (AGDATA-304, se 2023-09-01)
Fredagens uppdatering innehöll en liten bug avseende hundens födelsedatum. 
Detta är nu korrigerat och påminnelsen bör nu fungera som det var tänkt.


2023-09-01

Påminnelse om mätning (AGDATA-304)
Ny funktion för påminnelse till ägaren av en icke slutmätt hund, 2 månader innan hunden blir två år.
Även en funktion för påminnelse för icke slutmätta hundar som är anmälda till tävling.
Påmninnelserna visas på första sidan i inloggat läge.

Notering om ort och arenatyp i tävlingsöversikten (AGDATA-316 & AGDATA-320)
I tabellen med tävlingar på tävlingssidan och på startsidan visas nu Ort/Plats och Arenatyp i en särskild kolumn.

Bugfix (AGDATA-322)
På den engelska sidan gick det inte att radera starter från varukorgen. Problemet är nu löst.

 


2023-06-28

Markera tävling som slutreglerad i ekonomisk rapport (AGDATA-315)
Ny funktion för att förbättra för administratörerna.

 


2023-06-21

Intern ekonomisk rapport, saldo utestående tävlingar och vouchers (AGDATA-221)
Ny rapport för att förbättra för administratörerna.

 


2023-06-07

Meter per sekund på resultatlista och på Mina resultat (AGDATA-312)
Ny information visa på resultatlistorna.

Förbättrad koppling till SVEAs betalväxel (AGDATA-314)
Systemet har infört en "Pending" status. Dvs. alla betalningar får status Pending mellan det att användaren har fått en bekräftelse via Svea och tills betalningen har hanterats klart i Agida (Paid). Så fort betalningen har fått status Pending så visas de inte längre i varukorgen.

Uppdaterat kvitto (AGDATA-318)
Kvittot som visas under  "Mitt konto - Mina betalningar" har justerats så att det tydligare reflekterar betalstatus. Betalmetod visas nu på kvittot.

  


2023-05-10

Fler betalalternativ (AGDATA-171)

Idag har vi implementerat en ny betallösning som gör det möjlighet att förutom med kort även betala med Swish.

Kunna hämta mätintyg (AGDATA-308)
Alla som har ett konto på agilitydata.se med en hund som har genomgått en mätning kan nu hämta mätintyget i PDF-format. Se "Mina hundar - Hundkortet" 

Systemuppdateringsinformation på Agilitydata.se (AGDATA-313)
Skapat denna sida som alltså är tänkt att löpande visa tekniska förändringar m.m. på agilitydata.se

 


2023-02-22

Korrigera felaktig hantering av uppladdade bilder (AGDATA-279)
Bilder på hundar som tävlande har lagt in har ej fungerat om man inte gjort bilden i en viss mindre storlek. Systemet har försökt förminska dessa bilder men funktionen var fel-skriven. Detta har lett till att bilderna ej visas på sajten. Problemet är nu löst och användarna kan nu ladda upp bilder.

Kunna mäta in nya internationella storlekar (AGDATA-256)
Följande internationella storlekar går nu att mäta in.
Small, Medium, Intermediate, Large


2022-12-07

Menyn ligger felaktigt över mail adressen i mobilläge (AGDATA-191)
Layout korrigering genomförd.

Vid lika resultat kunna dela ut två eller fler certifikat (AGDATA-261)
Nu kan fler cert delas ut i enlighet med regleverket.

Skapa möjlighet att välja storleksklass för hundar inmätta som XS och L (AGDATA-259)
Funktionen har implementerats idag.

Bugg, säkerhetshål i Agida (AGDATA-269)
Komplettering av åtgärd (se 20222-11-10)

Säkerställ testmiljön för webb-betalningar (AGDATA-274)
Testmiljöns konfiguration är uppdaterad för kommande utveckling
 


2022-11-10

Bugg, säkerhetshål i Agida (AGDATA-269)
Säkerhetshålet är åtgärdat.

 


 

 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?